top of page

Częściowa realizacja strategii rozwoju SEDIVIO S.A. na lata 2022 - 2023 SEDIVIO S.A. (PLEC20000010

Częściowa realizacja strategii rozwoju SEDIVIO S.A. na lata 2022 - 2023 SEDIVIO S.A. (PLEC20000010

17 sie 2022

Raport bieżący nr 9/2022

Data sporządzenia: 2022-08-17


W nawiązaniu do raport ESPI nr 9/2021 z dnia 1 października 2021 r. Zarząd SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje o częściowej realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2022-2023.


Zgodnie z założeniami realizacja strategii rozwoju Spółki przebiega etapami. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent zrealizował 5 z 6 kamieni milowych przedstawiony w strategii rozwoju Spółki. Szczegółowy opis dotychczasowej realizacji strategii rozwoju Spółki została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu.Infografika-realizacja_strategii_SEDIVIO_17_08_2022
.pdf
Download PDF • 9.80MB

bottom of page