top of page

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku. EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010

Zarząd EC2 S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

29 sty 2021

Zarząd EC2 S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.


Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 r.

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.

- raport okresowy roczny za 2020 r. – 28 maja 2021 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Podstawa prawna:§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

bottom of page