top of page

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

11 lut 2022

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.


Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 10 lutego 2022 r.

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 r.

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 11 sierpnia 2022 r.

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 07 listopada 2022 r.

- raport okresowy roczny za 2021 r. – 26 maja 2022 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

bottom of page