top of page

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023.

10 sty 2023

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 9 lutego 2023 r.- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 10 sierpnia 2023 r.- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 9 listopada 2023 r.- raport roczny za 2022 r. – 25 maja 2023 r.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Podstawa prawna:§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek Zarządu

bottom of page