top of page

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 2/2024

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 2/2024

15 sty 2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2024.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:


- raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.


- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r.


- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 9 sierpnia 2024 r.


- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 8 listopada 2024 r.


- raport roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 r.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Podstawa prawna:


§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"  •  Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  •  Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  •  Karol Matczak - Członek Zarządu

bottom of page