top of page

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

18 wrz 2020

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie informacji o zmianie adresu siedziby Emitenta.


Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie informacji o zmianie adresu siedziby Spółki, tj. niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Emitenta stosownej uchwały było niedopatrzenie. Zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a stosowna informacja została opublikowana raportem bieżącym EBI nr 18/2020.Podstawa prawna:§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

bottom of page