top of page

Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

10 lut 2023

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18/2023

Data sporządzenia: 2023-02-10


Zarząd Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 10 lutego 2023 roku Emitent otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o dokonanych transakcjach nabycia oraz zbycia akcji Emitenta przez Pana Karola Matczaka pełniącego funkcję Członka Zarządu Emitenta.


Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Powiadomienie_o_transakcjach_10.02.2023
.pdf
Download PDF • 5KB

bottom of page