top of page

Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR SEDIVIO S.A. 14/2022

Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

8 gru 2022

Raport bieżący nr 14/2022

Data sporządzenia: 2022-12-08


Zarząd Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 roku Emitent otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o dokonanych transakcjach zbycia oraz nabycia akcji Emitenta przez Pana Karola Matczaka pełniącego funkcję Członka Zarządu Emitenta.


Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Potwierdzenie_o_transakcjach_zgodnie_z_art._19_ust_1_rozporzadzenia_MAR
.pdf
Download PDF • 6KB

bottom of page