top of page

Korekta numeracji raportów bieżących ESPI nr 18/2023 oraz 1/2023 SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

Korekta numeracji raportów bieżących ESPI nr 18/2023 oraz 1/2023 SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

6 kwi 2023

Zarząd SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu ESPI nr 18/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. dotyczącemu informacji o transakcji na akcjach uzyskanej w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Powyższy raport bieżący ESPI powinien posiadać numer 1/2023.W konsekwencji powyższej korekty kolejny raport bieżący nr 1/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. dotyczący zawarcia umowy ramowej z Centrum e-Zdrowia powinien zostać oznaczony numerem 2/2023.Treść ww. raportów bieżących pozostaje bez zmian.

bottom of page