top of page

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

18 cze 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Macieja Pawła Jędrzejaka.


W załączeniu Spółka przekazuje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej, o której mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu121825-maciej-jedrzejak-informacje-18.06.2020r.
.pdf
Download PDF • 406KB

bottom of page