top of page

Powołanie Członka Zarządu EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 października 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w drodze podjętej uchwały, powołała Pana Karola Matczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

4 paź 2021

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 października 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w drodze podjętej uchwały, powołała Pana Karola Matczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.Życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu Spółki, wymagany zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes

  • Karol Matczak - Członek Zarządu


135411-zyciorys-karola-matczak
.pdf
Download PDF • 119KB

bottom of page