top of page

Powołanie osób nadzorujących EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Powołanie osób nadzorujących EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

19 cze 2019

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:


1) Panią Marzenę Barszczewską,

2) Pana Wojciecha Matczaka.


W załączeniu Spółka przekazuje informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna:


§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu114404-wojciech-matczak-informacje-19.06.2019r.
.pdf
Download PDF • 324KB
114403-marzena-barszczewska-informacje-19.06.2019r.
.pdf
Download PDF • 314KB

bottom of page