top of page

Powołanie osoby nadzorującej EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Macieja Jędrzejaka (raport bieżący EBI nr 13/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku), w dniu 8 września 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze kooptacji Pana Kajetana Wojnicza w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

8 wrz 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Macieja Jędrzejaka (raport bieżący EBI nr 13/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku), w dniu 8 września 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze kooptacji Pana Kajetana Wojnicza w skład Rady Nadzorczej Emitenta.Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu


124871-cv-k.wojnicz
.pdf
Download PDF • 1.02MB

bottom of page