top of page

Powołanie osoby nadzorującej SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w związku z informacją o złożonej rezygnacji przez Pana Wojciecha Matczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w dniu 23 września 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania w drodze kooptacji Pana Arkadiusza Michała Semczak w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

23 wrz 2022

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w związku z informacją o złożonej rezygnacji przez Pana Wojciecha Matczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w dniu 23 września 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania w drodze kooptacji Pana Arkadiusza Michała Semczak w skład Rady Nadzorczej Emitenta.Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, spełniający wymagania określone w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.Postawa prawna:§3 ust.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek Zarządu


145173-zyciorys-zawodowy
.pdf
Download PDF • 1.38MB

bottom of page