top of page

Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2020 - 2021 EC2 S.A.

Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2020 - 2021 EC2 S.A. (PLEC20000010)

24 cze 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 23 czerwca 2020 roku strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2021.


Główne cele strategiczne związane są z planami utrzymania tendencji wzrostowej w zakresie zysków netto z realizacji projektów dla administracji publicznej przy jednoczesnym rozwoju Spółki w zakresie wprowadzenia nowych usług IT, produktów. Rozwój działalności związanej ze wsparciem dla startupów z branży e-zdrowia i stworzeniem silnej grupy software house’ów konkurencyjnej dla wielkich graczy stanowić ma uzupełnienie i rozszerzenie głównej działalności Spółki.


Bardziej szczegółowy opis przyjętego planu strategii zamieszony został w formie dokumentu "2020/2021 Strategia Rozwoju EC2 S.A.", stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.


W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2020 - 2021 będzie miała przełożenie na zwiększenie przychodów i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej EC2 S.A., a tym samy na wzrost wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.


strategiaEC2_2020_2021
.pdf
Download PDF • 6.47MB

bottom of page