top of page

Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2022 - 2023 EC2 S.A.

Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2022 - 2023 EC2 S.A. (PLEC20000010)

1 paź 2021

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętej przez Zarząd Emitenta strategii rozwoju Spółki na lata 2022-2023.


Główne cele strategiczne związane są z rozwojem Spółki w zakresie know-how z dziedziny cyberbezpieczeństwa _stworzeniem produktu, który jest odpowiedzią na kluczowe problemy dużych firm oraz zbudowanie sieci partnerów, których Spółka wyposaży w narzędzie do obsługi znacznie większej liczby klientów_. Ponadto Spółka planuje pozyskać kompetencje w obszarze finansowym oraz nowych technologii _blockchain i sztuczna inteligencja_.


Bardziej szczegółowy opis przyjętego planu strategii zamieszony został w formie dokumentu "Strategia Rozwoju 2022-2023.", stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.


W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2022 - 2023 będzie miała przełożenie na zwiększenie przychodów i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej EC2 S.A., a tym samym na wzrost wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.Strategia_rozwoju_EC2_S.A._2022-2023
.pdf
Download PDF • 1.90MB

bottom of page