top of page

Przyjęcie strategii rozwoju Sedivio S.A. na lata 2024 - 2025 SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 13/2023

Przyjęcie strategii rozwoju Sedivio S.A. na lata 2024 - 2025 SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 13/2023

22 wrz 2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent", "Spółka"] podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętej przez Zarząd Emitenta strategii rozwoju Spółki na lata 2024-2025.Główne cele strategiczne związane są z rozwojem Spółki obejmują:


1. podjęcie działań mających na celu osiąganie, w okresie objętym strategią, znacznej części rocznych przychodów ze sprzedaży SEDIVIO S.A. _min. 15%_ z tytułu działalności Spółki w zakresie cyberbezpieczeństwa - a także wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży z ww. obszaru o ponad 40% rocznie;.


2. uzyskanie do końca 2025 roku pierwszych przychodów ze sprzedaży usług opartych o wdrażanie rozwiązań bazujących na AI. Dostrzegamy potencjał zarówno w oferowaniu tego rodzaju usług nowym klientom, jak i w oferowaniu ich klientom obecnym;


3. dalsze zwiększanie przychodów z podstawowej działalności Spółki, jaką jest obsługa dużych zamówień publicznych z obszaru e-zdrowia. W wyniku tego zakładamy tempo wzrostu przychodów na dwucyfrowym poziomie.Szczegółowy opis przyjętego planu strategii zamieszony został w formie dokumentu "SEDIVIO S.A. Strategia 2024-2025.", stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2024 - 2025 będzie miała przełożenie na zwiększenie przychodów i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej Sedivio S.A., a tym samym na wzrost wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.


SEDIVIO S.A. Strategia 2024-2025
.pdf
Download PDF • 48.93MB

bottom of page