top of page

Rezygnacja osoby nadzorującej EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lipca 2020 roku Pan Maciej Jędrzejak złożył ze skutkiem natychmiastowym rezygnację ze składu Rady Nadzorczej.

28 lip 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lipca 2020 roku Pan Maciej Jędrzejak złożył ze skutkiem natychmiastowym rezygnację ze składu Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

bottom of page