top of page

Rezygnacja osoby nadzorującej SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu rezygnacji Pana Wojciecha Matczaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

24 sie 2022

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu rezygnacji Pana Wojciecha Matczaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 roku.Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek Zarządu

bottom of page