top of page

Rezygnacje osób nadzorujących EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Rezygnacje osób nadzorujących EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

22 maj 2019

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia Pani Moniki Januszewskiej i Pana Mirosława Januszewskiego, członków Rady Nadzorczej Spółki o rezygnacji z pełnionych funkcji z dniem 19 czerwca 2019 roku.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

bottom of page