top of page

Spełnienie się warunku powołania członka Rady Nadzorczej EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Spełnienie się warunku powołania członka Rady Nadzorczej EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

18 wrz 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 12/2020 niniejszym informuje, o spełnieniu się warunku powołania członka Rady Nadzorczej w związku z dokonaniem w dniu 17 września 2020 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki obejmującej zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z powyższym w dniu 18 września 2020 roku skuteczna stała się uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku powołująca pana Mariusza Mireckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy pana Mariusza Mireckiego, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu125030-zyciorys-m.-mirecki
.pdf
Download PDF • 32KB

bottom of page