top of page

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

18 cze 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 18 czerwca 2020 roku.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu


121824-ec2-uchwaly
.pdf
Download PDF • 800KB

bottom of page