top of page

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A., które odbyło się w dniu 25 września 2023 r. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 12/2023

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A., które odbyło się w dniu 25 września 2023 r. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 12/2023

25 wrz 2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 25 września 2023 roku.Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".154397-uchwaly-na-wz
.pdf
Download PDF • 4.27MB

bottom of page