top of page

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

30 cze 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu


122345-tresc-uchwal-ec2-s.a.-30.06.2020
.pdf
Download PDF • 182KB

bottom of page