top of page

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 8/2023

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 8/2023

22 cze 2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 22 czerwca 2023 roku. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek Zarządu


152606-uchwaly-podjte-zwz
.pdf
Download PDF • 6.73MB

bottom of page