top of page

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 29 czerwca 2022 roku.

29 cze 2022

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 29 czerwca 2022 roku.Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu


143566-20220629-sedivio-zwz-tresc-uchwal
.pdf
Download PDF • 1.80MB

bottom of page