top of page

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

19 cze 2019

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2019 roku.


Zarząd Spółki, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu


114402-protokol-zwz-ec2
.pdf
Download PDF • 1.76MB

bottom of page