top of page

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B SEDIVIO S.A.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

21 mar 2022

Raport bieżący nr 2/2022

Data sporządzenia: 2022-03-21


Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 21 marca 2022 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 4 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii B _"Uchwała Zarządu"_.


Zgodnie z Uchwałą Zarządu, cena emisyjna akcji serii B Spółki została ustalona na kwotę 8 zł _osiem złotych_ za jedną akcję.


Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana w raporcie bieżącym EBI 14/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

bottom of page