top of page

Wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 6_2024

Wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 6_2024

12 sty 2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z 5 stycznia 2024 roku, informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku, mocą uchwały Nr 56/2024, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Spółki.Na mocy powyższej uchwały Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda:


1_ 125.000 sto dwadzieścia pięć tysięcy akcji serii B,


2_ 89.996 osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć akcji serii C.

bottom of page