top of page

Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w wyniku otrzymania postanowienia sądu rejestrowego wszedł w posiadanie informacji, że mandat Członka Rady Nadzorczej pana Sebastiana Piotra Siekierskiego wygasł w dniu 18 października 2019 roku.

12 maj 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w wyniku otrzymania postanowienia sądu rejestrowego wszedł w posiadanie informacji, że mandat Członka Rady Nadzorczej pana Sebastiana Piotra Siekierskiego wygasł w dniu 18 października 2019 roku.Wobec powyższego Zarząd niezwłocznie podejmie kroki celem umożliwienia akcjonariuszom Emitenta uzupełnienia składu Rady Nadzorczej celem wypełniania postanowień Statutu Emitenta oraz przepisów kodeksu spółek handlowych.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

bottom of page