top of page

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku EC2 S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku EC2 S.A. (PLEC20000010)

24 lis 2021

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_, w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku:


1. Karol Matczak: liczba głosów przysługujących na NWZ - 145.207, udział w głosach na NWZ - 15,13 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - 5,42 proc.;

2. Krzysztof Barczewski, liczba głosów przysługujących na NWZ - 693.162 , udział w głosach na NWZ - 72,22 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - 25,86 proc.;

bottom of page