top of page

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 września 2023 roku SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 14/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 września 2023 roku SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 14/2023

25 wrz 2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako "Spółka", "Emitent"_ w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 września 2023 roku _dalej "ZWZ"_:1. Krzysztof Barczewski:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 795.855,


• udział w głosach na NWZ - 67,32 proc.,


• udział w ogólnej liczbie głosów - 28,37 proc.;2. Karol Matczak _łącznie z osobą powiązaną_:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 173.742,


• udział w głosach na NWZ - 14,70 proc.,


• udział w ogólnej liczbie głosów - 6,19 proc.3. Jakub Wojciechowski:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 72.400,


• udział w głosach na NWZ - 6,12 proc.,


• udział w ogólnej liczbie głosów - 2,58 proc.4. Jakub Budziszewski:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 70.266,


• udział w głosach na NWZ - 5,94 proc.,


• udział w ogólnej liczbie głosów - 2,51 proc.5. Krzysztof Pyrdoł:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 70.000,


• udział w głosach na NWZ - 5,92 proc.,


• udział w ogólnej liczbie głosów - 2,50 proc.

bottom of page