top of page

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 maja 2024 roku SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 13/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 maja 2024 roku SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 13/2024

31 maj 2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako "Spółka", "Emitent"] w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 maja 2024 roku [dalej "NWZ"]:1. Krzysztof Barczewski:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 810.021


• udział w głosach na NWZ - 67,70 proc.


• udział w ogólnej liczbie głosów - 27,98 proc.2. Porozumienie Akcjonariuszy Karola Matczaka ["KM"] i Doroty Matczak ["DM"]


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 173.742 [z czego KM przysługiwało - 156.928 głosów, a DM - 16.814 głosów]


• udział w głosach na NWZ - 14,52 proc. [z czego KM przysługiwało -13,12 proc. udziału w głosach, a DM -1,41 proc.]


• udział w ogólnej liczbie głosów - 6,00 proc. [z czego KM - 5,42 proc., a DM - 0,58 proc.]3. Jakub Wojciechowski:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 72.400


• udział w głosach na NWZ - 6,05 proc.


• udział w ogólnej liczbie głosów -2,50 proc.4. Jakub Budziszewski:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 70.266


• udział w głosach na NWZ - 5,87 proc.


• udział w ogólnej liczbie głosów - 2,43 proc.5. Krzysztof Pyrdoł:


• liczba głosów przysługujących na NWZ - 70.000


• udział w głosach na NWZ - 5,85 proc.


• udział w ogólnej liczbie głosów - 2,42 proc.

bottom of page