top of page

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku EC2 S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku EC2 S.A. (PLEC20000010)

30 cze 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako "Spółka", "Emitent"_ w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku _dalej "ZWZ"_:


1. Krzysztof Barczewski: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 312.361, udział w głosach na ZWZ – 33,54 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 11,66 proc.;


2. Ryszard Zwieruszyński: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 160.585, udział w głosach na ZWZ – 17,24 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 5,99 proc.;


3. Karol Matczak: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 134.748, udział w głosach na ZWZ – 14,47 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 5,03 proc.


4. Jakub Wojciechowski: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 104.673, udział w głosach na ZWZ – 11,24 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 3,91 proc.


5. Jakub Paweł Budziszewski: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 70.266, udział w głosach na ZWZ – 7,55 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 2,62 proc.


6. Krzysztof Filip Pyrdoł: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 70.000, udział w głosach na ZWZ – 7,52 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 2,61 proc.


7. Maciej Posadzy: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 61.835, udział w głosach na ZWZ – 6,64 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 2,31 proc.

bottom of page