top of page

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki EC2 S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki EC2 S.A. (PLEC20000010)

18 mar 2019

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, ze w dniu 17 marca 2019 roku do

Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - Pana Karola Matczaka, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Zawiadomienie"_ o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Spółka w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia.Zawiadomienie
.pdf
Download PDF • 787KB

bottom of page