top of page

Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że doszło do zmiany adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta.

22 gru 2021

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że doszło do zmiany adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta.Aktualny adres strony internetowej Emitenta:


Poprzedni adres strony internetowej Emitenta: www.ec2.pl


Aktualny adres e-mail Emitenta: office@sedivio.com


Poprzedni adres e-mail Emitenta: biuro@ec2.pl


lPodstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

bottom of page