top of page

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 18 czerwca 2020 roku EC2 S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 18 czerwca 2020 roku EC2 S.A. (PLEC20000010)

22 maj 2020

Zarząd Emitenta EC2 S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 czerwca 2020 roku _dalej "NWZ"_, na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.EC2_S.A.__-NWZ_2020_-_formularz_pelnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 67KB

EC2_S.A.__-_NWZ_2020_-_ogloszenie
.pdf
Download PDF • 126KB

EC2_S.A.__-_NWZ_2020_-_projekty_uchwal
.pdf
Download PDF • 58KB

bottom of page