top of page

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 18 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 18 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

22 maj 2020

Zarząd Emitenta EC2 S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 czerwca 2020 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu120504-ec2-s.a.-nwz-2020-projekty-uchwal
.pdf
Download PDF • 58KB
120505-ec2-s.a.-nwz-2020-formularz-pelnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 67KB
120503-ec2-s.a.-nwz-2020-ogloszenie
.pdf
Download PDF • 126KB

bottom of page