top of page

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 23 listopada 2021 roku EC2 S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 23 listopada 2021 roku EC2 S.A. (PLEC20000010)

25 paź 2021

Zarząd Emitenta EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projek-tów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportuEC2_S.A._-_NWZ_-_formularz_pelnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 254KB

EC2_S.A._-_NWZ_-_projekty_uchwal
.pdf
Download PDF • 216KB

EC2_S.A._-_NWZ_-_ogloszenie
.pdf
Download PDF • 285KB

bottom of page