top of page

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 września 2023 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 11/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 września 2023 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 11/2023

29 sie 2023

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent" niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 września 2023 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska nota-riusze s.c. z siedzibą w Warszawie 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, klauzula RODO, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce, opinia Zarządu oraz wzór Pełnomocnictwa.


SED_klauzula RODO_2023
.pdf
Download PDF • 99KB

SED_opinia zarzadu_prawo poboru
.pdf
Download PDF • 90KB

SED_wzór pełnomocnictwa_NWZ 2023
.pdf
Download PDF • 348KB

SED_zwołanie_NWZ_2023
.pdf
Download PDF • 212KB

SED_akcje i głosy
.pdf
Download PDF • 97KB

SED_uchwaly NWZ 2023
.pdf
Download PDF • 200KB

bottom of page