top of page

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku EC2 S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku EC2 S.A. (PLEC20000010)

28 maj 2021

Zarząd Emitenta EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.EC2_S.A._-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ
.pdf
Download PDF • 670KB

EC2_S.A._-_ZWZ_-_projekty_uchwal
.pdf
Download PDF • 683KB

EC2_S.A._-_ZWZ_-_formularz_pelnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 611KB

bottom of page