top of page

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd Emitenta EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2021 roku

28 maj 2021

Zarząd Emitenta EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu


130670-ec2-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz
.pdf
Download PDF • 670KB
130672-ec2-s.a.-zwz-formularz-pelnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 611KB
130671-ec2-s.a.-zwz-projekty-uchwal
.pdf
Download PDF • 683KB

bottom of page