top of page

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku EC2 S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku EC2 S.A. (PLEC20000010)

3 cze 2020

Zarząd Emitenta EC2 S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku _dalej "ZWZ"_, na godzinę 9:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.EC2_S.A.__-_ZWZ_2020_-_projekty_uchwal
.pdf
Download PDF • 98KB

EC2_S.A.__-_ZWZ_2020_-_ogloszenie
.pdf
Download PDF • 116KB

EC2_S.A.__-_ZWZ_2020_-_ogloszenie_o_ZWZ_formularz_pelnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 73KB

bottom of page