top of page

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

3 cze 2020

Zarząd Emitenta EC2 S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 9:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu


121279-ec2-s.a.-zwz-2020-projekty-uchwal
.pdf
Download PDF • 98KB
121280-ec2-s.a.-zwz-2020-ogloszenie-o-zwz-formularz-pelnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 73KB
121278-ec2-s.a.-zwz-2020-ogloszenie
.pdf
Download PDF • 116KB

bottom of page