top of page

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 r. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 7/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 r. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 7/2023

26 maj 2023

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godzinę 14:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska nota-riusze s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.Sedivio_ZWZ_22.06.2023_Klauzula informacyjna
.pdf
Download PDF • 180KB
Sedivio_ZWZ_22.06.2023_Wzór pełnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 162KB
Sedivio_ZWZ_22.06.2023_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
.pdf
Download PDF • 254KB
Sedivio_ZWZ_22.06.2023_Ogłoszenie
.pdf
Download PDF • 256KB
Załącznik do uchwały_Regulamin Rady Nadzorczej SEDIVIO S.A._
.pdf
Download PDF • 143KB
Sedivio_ZWZ_22.06.2023_projekty uchwał
.pdf
Download PDF • 258KB

bottom of page