top of page

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 r. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 7/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 r. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 7/2023

26 maj 2023

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godzinę 14:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska notariusze s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek ZarząduSedivio_ZWZ_22.06.2023_Wzór pełnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 162KB
Sedivio_ZWZ_22.06.2023_Klauzula informacyjna
.pdf
Download PDF • 180KB
Sedivio_ZWZ_22.06.2023_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
.pdf
Download PDF • 254KB
Sedivio_ZWZ_22.06.2023_Ogłoszenie
.pdf
Download PDF • 256KB
Załącznik do uchwały_Regulamin Rady Nadzorczej SEDIVIO S.A._
.pdf
Download PDF • 143KB
Sedivio_ZWZ_22.06.2023_projekty uchwał
.pdf
Download PDF • 258KB

bottom of page