top of page

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 12/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 12/2024

31 maj 2024

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent" "Spółka" niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Jania Spółka partnerska 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18 lok.1.Załączniki:


1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.


2/ Projekty uchwał na ZWZ.


3/ Wzór formularza pełnomocnictwa.


4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.


5/ Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.


6/ Klauzula informacyjna.


7/ Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.


1. Ogłoszenie
.pdf
Download PDF • 281KB

2. Projekty uchwał
.pdf
Download PDF • 350KB

3. Wzór pełnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 167KB

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
.pdf
Download PDF • 275KB

5. Informacja o liczbie akcji i głosów
.pdf
Download PDF • 120KB

6. Klauzula informacyjna
.pdf
Download PDF • 183KB

7. Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
.pdf
Download PDF • 241KB

bottom of page