top of page

Korekta raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2021 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010

9 lut 2023

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 10 lutego 2022 roku.

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 10 lutego 2022 roku.


Wykaz zmian do skorygowanego raportu Spółki za IV kwartał 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka dokonała również zmiany graficznego sposobu prezentacji danych. Pozostała treść raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku nie uległa zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ponownie pełną treść skorygowanego raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect".


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

Karol Matczak - Członek Zarządu147121-wykaz-zmian-raport-kwartalny-q4-2021
.pdf
Download PDF • 760KB

147120-sedivio-skorygowany-raport-kwartalny-q4-2021
.pdf
Download PDF • 727KB

bottom of page