top of page

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 8/2024

14 maj 2024

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 8/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za I kwartał 2023 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 5/2023 w dniu 12 maja 2023 roku, poprzez podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Concept Masters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. w pozycjach zestawienia zmian w kapitale własnym:


- I. Kapitał własny na początek okresu (BO) - prawidłowa wartość – 53.162,24 zł (poprzednio: 4. 634,03 zł)


- I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach - prawidłowa wartość - 53.162,24 zł (poprzednio: 4.634,03 zł).Pozostała treść raportu za I kwartał 2023 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za I kwartał 2023 roku.Podstawa prawna


§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


158961-skorygowany-raport-kwartalny-sedivio-sa-q1-2023
.pdf
Download PDF • 2.10MB

bottom of page