top of page

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

7 lis 2022

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2022 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek Zarządu


145732-sedivio-s.a.-raport-kwartalny-q3-2022
.pdf
Download PDF • 1.96MB

bottom of page